Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Corrección errore propuesta de acuerdo
En data 28 de setembre de 2015, l’Ajuntament Ple, va aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores de les beques pel curs acadèmic 2015-2016 per a estudiants que cursin estudis no obligatoris. Aquesta convocatòria fou publicada al BOIB Núm. 146 de 6 d’octubre de 2015.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit