Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Creació d´una borsa de personal tècnic d´atenció sociosanitària (TAS)
Creació d´una borsa de personal tècnic d´atenció sociosanitària (TAS) amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit