Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PUNTUAL SOLARS AJUNTAMENT
Informació pública de la modificació puntual de les NNSS de 1986 per asignar paràmetres i usos permesos als solars municipals del carrer Joan Monjo March 29 i 31 i Carrer Passeig del Pouàs 29.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit