Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Subvencions Futbol 2016
El Ple de l’ Ajuntament de Santa Margalida, en sessió celebrada el 25 de gener de 2016 ha aprovat, per unanimitat, la convocatòria i les bases reguladores de les subvencions pel foment del futbol inscrit a la federació de futbol de les Illes Balears en el terme de Santa Margalida
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit