Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Anunci aprovació definitiva modificació ordenança Policia i bon Govern
No havent presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al públic, cap reclamació contra l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple a la sessió de dia 26 de gener de 2017, d’aprovació inicial del projecte de modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit