Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Anunci curs adreçat a persones amb discapacitat
OBJECTIU GENERAL: Fomentar la inserció a l’ocupació de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, mitjancant accions formatives que dotin al col•lectiu dels instruments teórics i pràctics necessaris per al coneixement del funcionament ordinari de les diferents unitats administratives, amb la finalitat de fer efectiva la reserva del 5% destinada a aquest col•lectiu dins l’administració
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit