Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Anunci subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva l'any 2013
En data 3 de març de 2014, , la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària va acordar concedir les subvencions que a continuació es relacionen, la convocatòria i les bases de les quals havia estat aprovada per l’Ajuntament Ple en la sessió de 24 de juny de 2013 i publicada en el BOIB Núm. 111 de dia 8 d’agost de 2013.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit