Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Aprovació inicial projecte de pressupost municipal de l'exercici 2015
L'Ajuntament Ple a la sessió extraordinària de dia 4 de desembre de 2014 va aprovar inicialment el Projecte de Pressupost Municipal de l'exercici 2015
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit