Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments excepcionals del sòl rústic
INFORMACIÓ PÚBLICA. Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments excepcionals del sòl rústic es somet a informació pública per termini de 30 dies
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit