Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Bases i convocatòries permís Taxi Santa Margalida
En virtut del que disposa l’article 16 del Reglament Municipal regulador del servei públic de transport de viatgers en automòbils lleugers amb conductor de Santa Margalida, s’ordena publicar el següent
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit