Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Bases marató fotogràfica mostra ametla 2013
La Marató començarà el dissabte dia 21 de setembre just en arribar a la finca indi, aproximadament a les 08.30h del matí i finalitzarà a les 14.30h, hora màxima de realització de les fotografies.

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic com a màxim abans de les 24h del mateix dia.

Les fotografies s’han de realitzar durant les sis hores que dura la marató.

No s’acceptarà cap fotografia que no s’hagi realitzat durant aquestes hores.

Podrà participar qualsevol persona major d’edat que pugui assistir a la diada.

Cada concursant podrà presentar fins a tres fotografies.

En el cas que apareguin persones identificables a les fotografies, els autors n’hauran de tenir el consentiment, especialment quan es tracta de menors. L’organització no es fa responsables de les possibles incidències en aquest sentit. L’autor de les fotografies en serà l'únic responsable.

Els participants hauran de ser els autors de les fotografies que es presentin, tot entenent que si una fotografia seva és premiada hauran de presentar una declaració signada relativa a aqueixa qüestió.

No s’admet cap tipus de marca o signatura a la fotografia que faci referència, explícita o implícita, al seu autor.

Les fotografies amb les metadades esborrades no podran concursar.

Està totalment prohibit utilitzar fotografies d’internet.

Es podrà participar en una única modalitat: fotografia amb mòbil.

Els enquadraments fotogràfics seran els predeterminats per les càmeres dels mòbils dels participants i no es faran retalls amb els programes d’edició.

Quant a llum i color, les fotografies podran ser tractades amb qualsevol programa d’edició, i s’acceptarà l’entrega en color i en B/N. No seran vàlids els fotomuntatges.

Les fotografies triades per participar a la marató s’han de fer arribar al correu electrònic que s’especificarà el dia de la marató abans de les 24 h.

Hi haurà tres temes: 1) l’ametla i el ametlerar; 2n) les feines relacionades amb l’ametla; 3r) les eines i la maquinària.

Cada persona podrà concursar als apartats:

a) La millor fotografia. Aquesta haurà de ser d’un dels tres temes abans indicats. El guanyador rebrà un premi de 75€.

b) El millor conjunt de fotografies (una de cada tema). El guanyador rebrà un premi de 150€.

Els premis abans assenyalats no són de naturalesa acumulativa.

Cada persona pot enviar fins a tres fotografies (si concursa a l’apartat “La millor fotografia” o tres conjunts de fotografies (si concursa a l’apartat “El millor conjunt de fotografies”).

Es pot participar tant a l’apartat a) “La millor fotografia” com a l’apartat a b) “El millor conjunt de fotografies”), sempre tenint en compte que els premis de cada un dels apartats no poden recaure en la mateixa persona.

La imatge s’ha d’enviar amb el nom de l’autor, l’apartat al qual concursa, i el nom del tema de cada una de les fotografies.

El jurat estarà compost per les persones que designi el grup assessor d’Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Santa Margalida.

La valoració del jurat es basarà en els següents criteris: originalitat, qualitat i composició fotogràfica.

El jurat tendrà potestat per resoldre qualsevol incidència no prevista en les bases.

Totes les fotografies que participin es publicaran al blog de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament (unamardecultura.blogspot.com.es/) i les guanyadores es penjaran a la pàgina web (www.ajsantamargalida.net) i al facebook de l’Ajuntament (https://www.facebook.com/ajsantamargalida?ref=hl) i de l’Àrea de Cultura (https://www.facebook.com/unamardecultura?ref=hl).

Els participants es fan responsables de les reclamacions que en qualsevol moment puguin formular sobre l'autoria i originalitat dels treballs i sobre la titularitat dels drets, tot això en el marc de la propietat intel•lectual.

Els autors de totes les fotografies cedeixen els drets de reproducció de les seves imatges a l’Ajuntament de Santa Margalida únicament per realitzar accions de promoció cultural i turística.-- Antoni Mas Forners

Tècnic de Cultura, Patrimoni i Normalització Lingüística

Arxiver històric Municipal

Agenda Local 21

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit