Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para asociaciones de padres y madres de alumnos
L’objecte de les presents bases és regular les ajudes econòmiques que l’Ajuntament de Santa Margalida concedirà durant l’any 2016 a les associacions de pares i mares d’alumnes dels centres d’educació pública del terme municipal per tal de finançar el seu funcionament ordinari de participació en la gestió dels centres i col•laborar amb les activitats i esdeveniments de caire educatiu que organitzin i desenvolupin en els indicats centres d’ensenyament, impulsant la participació dels pares i mares en tot allò que afecta a l’educació dels seus fills i en les tasques educatives i de gestió dels centres i redundin en benefici dels alumnes dels centres d’educació de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit educatiu.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit