Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Beques de formació a l'Ajuntament de Santa Margalida per a persones discapacitades
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2013 ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores de les beques de formació a l’Ajuntament de Santa Margalida per a persones discapacitades que hagin participat en algun projecte de formació, integració i ocupació per a la inserció laboral de persones amb alguna discapacitat
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit