Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Concessió de drets funeraris a perpetuitat sobre les unitats d'enterrament
Convocatòria pública per l’atorgament dels drets funeraris a perpetuïtat sobre les unitats d’enterrament declarats vacants a la primera convocatòria i que seran construïdes d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte municipal Arnau Gual Capllonch que es troben vacants
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit