Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Convocatòria d'una borsa de personal treballador/a social
Bases específiques que regiran la convocatòria per la creació d’una borsa de personal treballador/a social amb caràcter laboral temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal.

Podreu trobar tota la informació a l'enllaç següent
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit