Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
GUIA D'ESTIL DE LLENGUATGE NO SEXISTE
Garantir la no-discriminació per raó de sexe és un dels principals objectius del Consell de Mallorca. Des del Departament d’Esports, Joventut i Igualtat, es treballa dia a dia perquè dones i homes gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats a qualsevol àmbit, amb independència del gènere.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit