Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida
El Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària de dia 24 de novembre de 2014 va aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit