Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Autorització titular de l'habitatge

Te l'objecte de autoritzar a determinades persones per alta dins el padró d'habitants en un determinat domicili.

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Autorització del titular del habitatge

Autoritzar a la persona interessada per donar d'alta dins el padró o canvi de domicili

Documentació

DNI
Escriptura de compravenda (en cas de ser titular de l'habitatge)

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis
Requisits

Ser el titular de l'habitatge

Requisits

Ser resident al municipi.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Empadronament a un domicili del municipi

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit