Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Ocupació aules i espais d'estudi

Es vol donar accés als estudiants majors d'edat o als de 16 o més amb permís patern a les diferents sales d'estudi que disposa l'ajuntament als diferents centres (Casal Joan Mascaró i Forners, Biblioteca Can Picafort, Biblioteca Son Serra).

Destinataris

Estudiants majors d'edat o als de 16 o més amb permís patern empadronats a Santa Margalida.

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud ocupació aules d'estudi

Documentació

Imprés de Sol·licitud

Òrgan competent per tramitar

Àrea de Cultura

Formularis
Lloc

Registre de l'ajuntament
Per correu electrònic a l'adreça ajuntament@ajsantamargalida.net

Requisits

Estar cursant en l'actualitat estudis reglats o reconeguts per la normativa vigent amb matèria d'educació.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Àrea de Cultura

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura, Educació, Joventut

Òrgan competent per a resoldre

Àrea de Cultura
Telèfon: 971856300

Centres

Casal de Cultura Joan Mascaró i Fornés
Telèfon de centre: 971856300
Fax de centre: 971856301

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit