Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Subvencions. Concessió en règim de concurrència competitiva.

Acció social
Promoció cultura
Promoció esport

Fi de la via administrativa

Si

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Intervenció

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit