Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat de convivència històric

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / NIE
Menors:
Llibre de fami­lia o document acreditatiu del mateix

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Responsable

Catalina Payeras Reus

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit