Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Alta per naixement

Donar d'alta els nous nascuts.

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

(DNI, Passaport, NIE) dels pares
Llibre de familia

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis
Requisits

No s'admeten autoritzacions de tercers

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit