Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Adhesió al programa ITR.

L’Ajuntament de Santa Margalida va aprovar l'any 2013 una ordenança fiscal que preveu descomptes per als habitatges i comerços que s’adheresquin voluntàriament al programa ITR amb la finalitat d'incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions.

Destinataris

Vivendes, diferents tipus d'establiments i locals de Santa Margalida

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Molt important: tots els habitatges ja inscrits en el programa de bonificacions d’enguany ja estan inscrits per al 2015 sense necessitat de fer cap tràmit. Les inscripcions que es van fer fora de termini el 2014, també queden automàticament adherides al programa de 2015.

A fi de donar a conèixer la iniciativa i resoldre els dubtes que sorgesquin es faran dues reunions informatives obertes a tothom:

- Can Picafort: dimarts 16 de desembre a les 19:00 hores (Biblioteca)
- La Vila: dimecres 17 de desembre a les 19:00 hores (Sala de Plens)

*Podeu assistir a qualsevol reunió independentment del nucli on visqueu.

Tràmits

Sol·licitud

Els veïnats que hi estigueu interessats heu de fer arribar la sol·licitud d’adhesió que vos adjuntam, degudament emplenada i signada, abans de dia 31 de desembre de 2014.

Documentació

DNI
Sol·licitud d’adhesió
Còpia del rebut del fems d'enguany

Òrgan competent per tramitar

Àrea d'Educació

Formularis
Terminis

Abans de 31 de desembre de 2014

Lloc

Al Registre de la Casa de La Vila, a l’Oficina de Recaptació de Santa Margalida o al Registre de les Oficines Municipals de Can Picafort.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Els descomptes seran de 20 € per als habitatges particulars, i del 5% sobre la taxa de fems als comerços.

Organisme responsable

Àrea d'Educació

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions , Medi ambient

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit