Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Al·legacions a denúncies de trànsit

Presentar les al.legacions a una denúncia de trànsit que estimi convenients aportant i / o proposant les proves oportunes.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El període de resolució depèn de la infracció.
Infracció lleu: 3 mesos
Infracció greu: 6 mesos
Infracció molt greu: 1 any
El pagament per avançat comporta una reducció en l'import, així com la renúncia a presentar al.legacions

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Escrit de legacions
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)

Termini màxim per a la resolució

Variable

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de les legacions presentades

Organisme responsable

Policia i governació

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit