Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Repintat de guals

Revisió, actualització i repintat dels guals a la via pública.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment és una sol licitud específica dins dels procediments de (avisos, queixes i suggeriments). Es podrien crear, en funció de la demanda del municipi, procediments de reparació de fanals, vorades, sots, portes, claveguerams et

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general

Òrgan competent per tramitar

Registre

Formularis
Requisits

Ser titular de la llicència de gual

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser titular de la llicència de gual

Termini màxim per a la notificació

15 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Repintat del gual

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit