Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol.licitud de gual

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Obtenir la llicència d'entrada i sortida de vehicles en locals o finques. Aquesta llicència implicarà la prohibició de l'estacionament per als altres vehicles i el seu propi.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El propietari no té dret a aparcar davant del seu propi gual. La placa només es paga una vegada: 18€. La taxa anual és a partir de 75€.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud gual
Rebut d'IBI
Fotocòpia DNI

Òrgan competent per tramitar

Intervenció

Formularis
Requisits

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Taxes

Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (guals)
Forma de pagament: Pagament a través de l'ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears)

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Termini màxim per a la notificació

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de gual

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit