Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat de residència (viatges)

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Té per objecte demanar una acreditació de residència a les Illes Balears, per poder beneficiar-se de les bonificacions establertes per a aquests residents als serveis que regula el transport aeri i marítim dins l'estat espanyol.


També es pot fer la sol·licitud d'usuari i clau per tal de poder accedir a la base de dades telemàtica per a l'obtenció del certificat de residència per viatjar.


Per fer la sol·licitud d'usuari i clau cal previament dirigir-se a l'ajuntament.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de el Batle

Tràmits

Sol·licitud

També es pot fer la sol·licitut d'usuari i clau per tal de poder accedir a la base de dades telemàtica per a l'obtenció del certificat de residència per viatjar.

Documentació

DNI / NIE
Menors:
Llibre de famí­lia o document acreditatiu del mateix

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis
Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Termini màxim per a la resolució

En l'act

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de residència (viatges)

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit