Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Gestió d'instal lacions esportives

Cessió dels diversos espais esportius existents (pavellons, piscines, pistes de tennis, camps de futbol, esquaix, pàdel, etc.)

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

S'autoritzaran l'ús de les instal lacions esportives en funció de la disponibilitat. El pagament de l'ús de les instal lacions es realitzarà en metàl.lic (a les instal.lacions corresponents)

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI o passaport

Òrgan competent per tramitar

Àrea d'Esports

Requisits

-

Taxes

Taxa per gestió i explotació d'instal • lacions públiques
Forma de pagament:

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió de l'ús de la instal.lació

Organisme responsable

Àrea d'Esports

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Esports

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit