Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol.licitud de certificats i còpies de documentació en expedients d'obres

Sol.licitar diferents tipus de certificats i còpies dels mateixos o d'altres documents durant l'execució d'un expedient d'obres.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé del Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general
Documentació acreditativa de la condició d'interessat

Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, amb l'excepció de domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial.
En cas d'expedients en tramitació s'haurà d'acreditar el seu interés legitim.

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, amb l'excepció de domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial.
En cas d'expedients en tramitació s'haurà d'acreditar el seu interés legitim.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificats i còpies demanat

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit