Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Sol.licitud d'informe d'habitabilitat d'habitatge per reagrupació familiar

Sol.licitar l'informe municipal d'habitabilitat, que acrediti la disponibilitat d'un habitatge adequat per atendre les necessitats d'una persona reagrupada i la seva família, necessari per poder demanar davant l'Administració competent l'autorització de reagrupament familiar.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La persona sol.licitant podrà optar per una declaració notarial de les condicions de l'habitatge, una vegada passats quinze dies des de la presentació de la sol licitud, no s'ha expedit l'informe.
Taxa: 23 euros.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
Contracte de lloguer de l'habitatge
Nombre de persones a reagrupar

Requisits

Empadronament al municipi

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc

Termini màxim per a la resolució

15 dies

Requisits

Empadronament al municipi

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informe d'habitabilitat

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit