Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat de convivència

És el document acreditatiu de la convivència de les persones empadronades en un mateix domicili.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Només es pot expedir el certificat a la persona interessada o a un tercer, mitjançant una autorització signada per l'interessat adjuntant fotocòpia del seu document acreditatiu.
Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró es demanarà el certificat i la resolució (no es realitza al moment, triga entre 1 i 3 dies).
Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé del Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE
Llibre de família, certificat de naixement del menor o document acreditatiu (en cas de menors)

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis
Requisits

Estar inscrit en el Padró

Termini màxim per a la resolució

En l'act

Requisits

Estar inscrit en el Padró

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de convivència

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Padró d'Habitants
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit