Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants

Té per objecte donar de baixa per ofici a les persones inscrites al Padró Municipal d'Habitants que ja no resideixen al municipi.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud de baixa
DNI
Contracte d'arrendament (en cas de ser arrendatari de l'habitatge)
Escriptura de compravenda (en cas de ser titular de l'habitatge)

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Formularis

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Baixa en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit