Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Renovació al Padró Municipal d'Habitants d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent

Té per objecte renovar la inscripció padronal d'estrangers no comunitaris.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La renovació es realitzarà cada dos anys, en cas contrari es causarà baixa.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Permí­s de residència en vigor (en cas de caducitat, presentar sol·licitud de renovació o passaport en vigor, en cas de menors, haurà  de comparéixer el pare, la mare o el tutor legal i aportar document identificatiu tant del menor com del representant).

Òrgan competent per tramitar

Padró d'Habitants

Requisits

És imprescindible que els major d'edat renovin personalment.

No s'admeten autoritzacions de tercers.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Renovació de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Padró d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Immigració, Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit