Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Avisos, queixes i suggeriments

Comunicar al'Ajuntament per part dels ciutadans qualsevol tipus de queixa o suggeriment de tipus genèric que vulguin satisfer.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Mitjançant una sol licitud genèrica el ciutadà presentarà un avís, queixa o suggeriment que apliqui al municipi de Santa Margalida.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud (si es realitza en registre)

Òrgan competent per tramitar

Registre

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Avís, queixa o suggeriment

Organisme responsable

Participació Ciutadana,gent gran i juventut

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit