Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Expedient de cloenda

Té per objecte tramitar un expedient (denúncia prèvia) per a l'adopció de la mesura cautelar de paralització i clausura d'una activitat comercial, sense llicència, que contamini o que no tingui autoritzacions sectorials (art. 123 llei 11/2006)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Dins el període de resolució s'han de donar 5 dies per presentar legacions. Si el propietari no disposa de llicència haurà de tancar en 48h.
Si no tanca en 48 hores l'ajuntament realitzarà un acte de cloenda fins que obtingui la llicència d'obertura.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Escrit de Denuncia

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Termini màxim per a la resolució

1 any

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient de cloenda

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit