Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Expedient de denúncia per infracció d'ordenances municipals

Té per objecte tramitar la denúncia, sigui d'ofici oa instància de particular, presentada a causa de la infracció de qualsevol ordenança municipal.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància general denunciant els fets i demanant la intervenció dels serveis municipals, en cas de denúncia a instància de particular
Documents de prova que es considerin pertinents

Requisits

-

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Sanció / arxiu de la denúncia

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament de Santa Margalida
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit