Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat d'alta o baixa d'activitats

Demana un justificant en forma de certificat que acrediti l'alta o la baixa de la pròpia activitat comercial.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé del Batle

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica

Òrgan competent per tramitar

Junta de Govern

Taxes

Prestació de garanties econòmiques (5% de l'import d'adjudicació)
Forma de pagament: Transferència o domiciliació bancària

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'alta o baixa

Organisme responsable

Llicències, instal·lacions i activitats

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit