Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació

Donar ordre a la propietat d'un immoble o un edifici d'emprendre les actuacions necessàries per rehabilitar i mantenir l'edificació.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El silenci administratiu produirà la caducitat de l'acte administratiu i per tant l'arxivament de les actuacions

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Escrit o denúncia (instància general)
Projecte tècnic de les obres a realitzar

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Requisits

Ser propietari de l'immoble

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari de l'immoble

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Urbanisme - Vies i obres
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit