Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Modificació i aprovació de la plantilla

la plantilla és un instrument de caràcter financer d’ordenació i delimitació de la despesa de personal prevists per un exercici pressupostari, sent la base per habilitar la previsió de despesa

Destinataris

Administració

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Cada any s'aprova la plantilla juntament amb els pressupostos, per la qual cosa és necessari incrementar o disminuir els mateixos amb la nova dotació de places

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cap

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Modificació o aprovació de la plantilla

Organisme responsable

Ple

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Ple

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit