Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Denúncia urbanística

Instar un procediment que finalitza, en cas d'existir infracció urbanística, amb una multa econòmica proporcional a la gravetat de la infracció comesa, ordre de demolició, o bé, restabliment de la legalitat amb la legalització de les obres segons que correspongui.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Es pot iniciar també per denúncia d'un particular, encara que en tot cas és l'informe del zelador municipal el que dóna peu a l'inici del procediment. Arran de la denúncia, l'Administració emet un requeriment de legalització i suspensió d'obres al suposat infractor, i també inicia el corresponent expedient sancionador, la data dóna inici al termin i d'1 any per resoldre.

Tràmits

Sol·licitud

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme - Vies i obres

Requisits

Propietari, veïnat.

Termini màxim per a la resolució

1 any

Requisits

Propietari, veïnat.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Denúncia urbanística

Organisme responsable

Urbanisme - Vies i obres

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit