Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Convocatòria comissió informativa

Té per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com al seguimientode la gestió de l'alcalde, la comissió de Govern i els regidors amb delegacions.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Tots els grups polítics integrants de l'Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests. La seva composició s'ha d'ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l'Ajuntament.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-

Requisits

Municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o ho acordi el Ple.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

Municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o ho acordi el Ple.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria comissió informativa

Organisme responsable

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit