Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Convocatòria Junta de Govern

Té per objecte convocar una Junta de Govern per part de l'Alcalde per tractar diferents temes del propi municipi i dels seus ciutadans.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Està integrada per l'Alcalde, que la presideix, i regidors nomenats lliurement per ell com a membres d'aquesta. El nombre de regidors membres, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la corporació.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

-

Requisits

Municipis amb població superior a 5.000 habitants, en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

Municipis amb població superior a 5.000 habitants, en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria Junta de Govern

Organisme responsable

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit