Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Seu electrònica
 • Itr
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
 • Facebook

Certificat d'acords

Té per objecte certificar els acords tractats en les juntes de govern, plens o comissions informatives pel secretari de l'ajuntament fa mitjançant la fima d'un document.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Els certificats els expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de l'Alcalde

Tràmits

Sol·licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificar un acord

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batlia
Telèfon: 971523030

Centres

Ajuntament / Casa de la vila
Telèfon de centre: 971523030
Fax de centre: 971523777

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit