14 °C

Registre electrònic

09-Setembre-2016
El Registre General, és l’instrument que ha establert l’Administració per controlar el flux de comunicació entre l’Ajuntament de Santa Margalida i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

Canal electrònic (via internet)
Funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la Seu electrònica.

Registra les sol•licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics existents i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d’aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol•licituds efectuades a través del model o sistema electrònic d’instància genèrica.

Abans d’utilitzar la instància genèrica en línia cal:

- Comprovar que no existeix un tràmit específic en el Portal de Tràmits que permeti realitzar la mateixa gestió.

En cas que realitzeu peticions a través de la instancia genèrica que tinguin un tràmit específic en el Portal de Tràmits, rebreu un correu electrònic que us indicarà quin és el tràmit correcte que haureu de fer servir per fer efectiva la vostra sol•licitud. En aquest cas, la sol•licitud realitzada mitjançant instància genèrica no tindrà cap efecte.

- Disposar de certificat digital acceptat per l’Ajuntament de Santa Margalida (FNMT i DNIe)

Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’avisarà els usuaris des de la Seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.