18 °C

Notícies

24-Març-2010
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT: RENOVACIÓ DE L'EQUIPAMENT INFORMATIC I SISTEMA DE COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE STA MARGALIDA: STA MARGALIDA DIGIT@L
L’ajuntament Ple d’aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2010, va adoptar l’acord de sol•licitud d’inclusió en el Fons Estatal per l’ocupació i la Sostenibilitat Local el servei de “Adquisició d’equipaments informàtics: Santa Margalida DIGIT@L 2010”.
15-Març-2010
GUIA D'ESTIL DE LLENGUATGE NO SEXISTE
Garantir la no-discriminació per raó de sexe és un dels principals objectius del Consell de Mallorca.