DIRECTORI DE PERSONAL

 • Alicia Payeras Pascual

  TAE Serveis jurídics i RRHH
  Secretaria

  971523030 - ext.1133
  apayeras@ajsantamargalida.net

 • Angelika Lampe

  Informació al ciutadà
  Oficina Informació Turística

  971850758 - ext.1203
  oit@ajsantamargalida.net

 • Antonia Estelrich 

  Informació al ciutadà
  Oficina Informació Santa Margalida

  971523030 - ext.1101

 • Antonia Pastor Gual

  Administrativa
  Tresoreria

  971523030 - ext.1116
  apastor@ajsantamargalida.net

 • Antoni Gamundí Ferrà

  Auxiliar administratiu Subvencions

          Secretaria

          Secretària
          Secretaria

          971523030 - ext.1125
          mmvicens@ajsantamargalida.net

 • Maria Antònia Valls Ruiz

          Auxiliar administrativa Recursos Humans
          RRHH

          971523030 - ext.1138
          mavalls@ajsantamargalida.net

 • Maria Isabel Crespí

  Agent Judicial
  Jutjat de Pau - Registre Civil

  971856300 - ext.1154

 • Maria Brotat Estrany

  Bibliotecària
  Biblioteca Santa Margalida

  971523895 - ext.1140
  mbrotat@ajsantamargalida.net

 • Maria Ferriol Torrens

  Enginyera Municipal
  Llicències, instal·lacions i activitats

  971523030 - ext.1113
  mferriol@ajsantamargalida.net

 • Miquel Àngel Sastre Vanrell

  Tècnic de Cultura i Patrimoni
  Cultura, Arxiu Històric, Patrimoni i Normalització

  971856300 - ext.1031
  masastre@ajsantamargalida.net

 • Miquel Ramis de Ayreflor i Catany

  Tècnic Administració General
  Urbanisme

  971523030 - ext.1114
  mramis@ajsantamargalida.net

 • Núria Martín Sastre

          Tècnica Recursos Humans

          RRHH

          971523030 - ext.1123
          nmartin@ajsantamargalida.net

 

 • Toni Herrero Sastre

          Tècnic Informàtic Municipal
          Informàtica

          971523030 - ext.1147 
          therrero@ajsantamargalida.net