Desenvolupament Local

10-August-2018
4 Beques CBEuropa 2018
Resolució de la presidenta del Centre Baleas Europa per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balear Europa a Brussel·les, com també l'aprovació de la convocatòria corresponent
10-August-2018
SOIB Joves Qualificats Entitats Locals 2018
Contractació de joves de 18 a 29 anys amb estudis superiors per una durada de 12 mesos
04-September-2018
Subvencions SOIB Dual Centres Propis en sectors estratègics
Subvencions SOIB Dual Centres Propis en sectors estratègics per executar un programa de formació dual basat en un règim d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics per al 2019-2020
04-September-2018
Subvencions SOIB Dual Centres Propis en sectors estratègics
Subvencions SOIB Dual Centres Propis en sectors estratègics per executar un programa de formació dual basat en un règim d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics per al 2019-2020
23-October-2018
"I Afterwork 8 minuts 8 empresaris"
"I Afterwork 8 minuts 8 empresaris" i posterior xerrada motivacional a càrrec d'Isidre Esteve.
12-March-2019
2a Fira de l'Ocupació i Emprenedoria de Calvià
Es farà els dies 21 i 22 de març de 2019
25-January-2019
Acreditació de competències professionals
Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 16 de gener de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (ACREDITA 2018/2019)
30-October-2018
Ajudes 2018 per a l'adquisició d'un habitatge per menors de 35 anys
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes de l'any 2018 per facilitar als joves de menys de 35 anys l'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un municipi de població inferior a 5.000 habitants de les Illes Balears, en el marc del Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal de l'Habitatge 2018-2021.
07-January-2019
Ajudes a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 40è. Pla d'assegurances agràries combinades
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 40è. Pla d'assegurances agràries combinades.
07-January-2019
Ajudes corresponents a l'any 2019 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l'any 2019 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears.
23-August-2018
Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus durant el curs 2018-2019
Convocatòria d'ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus durant el curs 2018-2019
30-August-2018
Ajudes de lloguer 2018 en el marc del Pla Estatal d'Habitatges 2018-2021
Convocatòria d'ajudes de l'any 2018 per al lloguer d'habitatges,en el mar del Reial Decret 106/2018, de 19 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
15-October-2018
Ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, mitjançant el procediment anticipat de despesa, de les ajudes de minimis, per al foment de la recira del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears, per l'any 2018.
11-February-2019
Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears 2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2019.
02-October-2018
Ajudes de suport a les confrarires de pescadors de les Illes Balears
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2018.
13-November-2018
Ajudes destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca
Resolució del President del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2018
04-February-2019
Ajudes destinades al pagament compensatori per zones amb limitacions específiques
Resolució del president del Fogaiba per la qual s'aprova la convocatòria, per l'any 2019, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques.
20-August-2018
Ajudes per a fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat 2018-2020
El FOGAIBA convoca ajudes per a fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020
19-November-2018
Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes, pel procediment d'anticipat de despesa, corresponents a l'any 2018, per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears.
30-October-2018
Ajudes per a la millora de l'eficiència energètica
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes de l'any 2018, per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d'habitatges unifamiliars, en el marc del Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
08-November-2018
Ajudes per a la promoció del territori com a espai de rodatge
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 2 de novembre de 2018 per la qual es convoquen ajudes pr a la promoció del territori com a espai de rodatges, derivat de l'Acord Marc de col·laboració entre la consellera de Cultura, Participació i Esports i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.
16-October-2018
Ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per la seva millora de la seguretat d'utilització i d'accessibilitat
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes de l'any 2018, per a la conservació i rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a la seva millora de la seguretat d'utilització i d'accessibilitat, en el mar del Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
25-January-2019
Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2019.
22-January-2019
Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2019.
17-December-2018
Ajudes per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives
Resolució del president del FOGAIBA pr la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, les ajudes de mínimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives de l'any 2018.
03-December-2018
Ajudes per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears 2018
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant avançament de despesa, ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, convocatòria 2018
05-February-2019
Ajudes per les actuacions dutes a terme l'any 2018 oel sector agrari professional de Mallorca
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per les actuacions dutes a terme a l'any 2018 pel sector agrari professional de Mallorca
21-December-2018
Ajuts a emprenedors, a mircoempreses i PIMES
Resolució de la consellera de'Hisenda i Administracions Públiques de 7 de desembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2019 d'ajuts als emprenedors, a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat.
08-January-2019
Ajuts a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 17 de desembre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'aocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques.
05-October-2018
Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competecions de categoria nacional
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competecions de categoria nacional-Temporada esportiva 2018/2019.
22-February-2019
Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 13 de febrer de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable.
14-February-2019
Ajuts en espècie per als desplaçaments entre les illes per asistir a proves esportives
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les proves esportives del programa oficial de competecions federades de les Illes balears dels esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les Illes Balears.
21-August-2018
Ajuts per a l'adquisició de material inventariable per a ajuntaments, federacions esportives, clubs esportius i esportites de les Illes
Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de material inventariable per a ajuntaments, federacions esportives, clubs esportius i esportites de les Illes.
18-August-2017
Ajuts per a la promoció de l'ocupació autònoma
Aquesta Resolució té per objecte aprovar ajuts per fomentar la creació d’ocupació autònoma facilitant la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mitjà dels programes següents: — Programa I, promoció de l’ocupació autònoma de persones en demanda d’ocupació. — Programa II, promoció de l’ocupació autònoma de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
05-November-2018
Ajuts per al disseny de plans de transformació digital 2018
Resolució del president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes balears (IDI) de 30 d'octubre per la qual s'aprova la convocatòria per la concessió d'ajuts per al disseny de plans de transformació digital per a l'any 2018 destinats a la indústria balear, en el marc d'Idigital, estratègia de digitalització industrial.
10-September-2018
Ajuts per al foment de l'ús del català en làmbit de les federacions i els clubs esportius a les Illes Balears 2018
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 31 d'agost per la qual es convoquen ajuts per al foment de l'ús del català en làmbit de les federacions i els clubs esportius a les Illes Balears per a l'any 2018.
10-August-2018
Ajuts per donar suport a accions d'inclusió social i d'integració 2018
Dirigits a persones amb capacitats diferents mitjançant l'esport, ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones i ajuts per equips femenins i mixtos de categoria nacional
05-November-2018
Ajuts per fomentar el retorn juvenil
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d'octubre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançades fins a 85% oer mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4 i en un 50% mitjançant el Programa OPeratiu FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3
22-January-2019
Ajuts per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb risc d'exclusió
Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de convocatòria d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb risc d'exclusió.
12-February-2019
Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 7 d febrer de 2019 per la qul s'aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball.
18-October-2018
Anunci de les bases reguladores de la convocatòria del IV Concurs d'Impuls a la Innovació: Premis CODE 2018
Anunci de les bases reguladores de la convocatòria del IV Concurs d'Impuls a la Innovació: Premis CODE 2018 (publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID418032)
19-September-2018
Assessoria en l'alta bàsica del treballador autònom
La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix l'alta bàsica del treballador autònom a través de la tramitació telemàtica del Document Únic Electrònic (DUE). Aquest servei és gratuït des del 1 de setembre de 2018, gràcies al cofinançament de Càmara d'Espanya i el Fons Social Europeu, i inclou la declarció censal a Hisenda, alta de l'IAE i alta en la Seguretat Social.
19-September-2018
Beques de formació de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Acadèmia Simfònica"
Convocatòria de beques de formació de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Acadèmia Simfònica"
22-January-2019
Certamen d'Espots Carnet Jove 2019
Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 7 de gener de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria del Certamen d'Espots Carnet Jove 2019 i se n'estableixen les bases.
12-March-2019
Certamens i Premis del Programa Cultura Art Jove
Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 25 de febrer de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria dels certamens i premis del Programa Cultura Art Jove per a l'any 2019 i se n'estableixen les bases generals i específiques.
23-October-2018
Còmic Nostrum
07-January-2019
Concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa de les Illes Balears 2019
Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 13 de desembre de 2018 per la qual es convoca el concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa de les Illes Balears, per a l'any 2019.
10-December-2018
Concert del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu
Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 3 de desembre de 2018 per la qual es convoca el concert del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, pere als anys 2019-2021, cofinançat en un màxim del 50% pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020.
05-February-2019
Concurs de premis als millors projectes empresarials de l'any 2019
PalmaActiva. Anunci de les bases reguladores i convocatòria del XVII concurs de premis als millors projectes empresarials de l'any 2019. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID 437818).
13-December-2018
Concurs Premis ICAPE
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 5 de desembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria del concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials en l'àmbit de l'economia social efectuats per estudiantrs de cicles formatius i formació professional bàsica.
04-September-2018
Condicions per a la realització de contractes de patrocini
Resolució de la presidenta de l'AETIB, de 30 d'agost de 2018, per la qual s'estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocini amb entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats públiques per projectes considerats estratègics per el territori atès que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes i l'AETIB, des de l'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 2018.
18-December-2018
Condicions per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin publicitat per a la Fundació
Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació
10-September-2018
Condicions per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin publicitat per a la Fundació
Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació.
19-November-2018
Conferències "Les cooperatives, pilar de l'economia social"
Divendres, 23 de novembre de 2018, a les 10 h, a la seu central de PalmaActiva (espai@22) tindrà lloc la conferencia "LES COOPERATIVES, PILAR DE L’ECONOMIA SOCIAL”.
22-January-2019
Contractes de patrocinis amb entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats públiques
Resolució de la presidenta de l'AETIB, de 21 de desembre de 2018, per la qual s'estableixen les condicions per a la realització de contrates de patrocinis amb entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats públiques per projectes considerats estratègics pel territori atès que generen repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de maig de 2019.
10-August-2018
Convocatòria d'ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018
Ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018
10-August-2018
Convocatòria d'ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018
Ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018
31-July-2018
Convocatòria d'ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018
Ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari corresponents a l’exercici 2018
17-December-2018
Convocatòria d'ajudes de mínimis per al foment del sector del trot
Resolució del president del FOGAIBA per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria de les ajudes de mínimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2018.
01-February-2019
Convocatòria de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia
Resolució del president del FOGAIBA de convocatòria, per a l'any 2019, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia.
13-December-2018
Convocatòria de proves per obtenir diferents acreditacions professionals pel 2019
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 28 de novembre de 2018 per la qual es convoquen les proves per obtenir diferents acreditacions professionals per a l'any 2019.
10-August-2018
Convocatòria de subvencions per a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interés general
Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interés general amb càrrec a l'assignació tributària del 0.7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019
27-August-2018
Convocatòria de subvencions per projectes de foment i suport a la igualtat d'portunitats entre dones i homes 2018
L'IBDona aprova la convocatòria de subvencions per projectes de foment i suport a la igualtat d'aportunitats entre dones i homes per al 2018
19-November-2018
Convocatòria per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022
Resolució de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 5 de novembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022.
04-February-2019
Corecció d'errors Certamen d'Espots Carnet Jove 2019
Correcció d'errors de la resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut de 7 de gener de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria del Certamen d'Espots Carnet Jove 2019 i se n'estableixen les bases
17-December-2018
Cursos d'informàtica bàsica a PalmaActiva
Si t'interessen aquests cursos: Passa't pel servei d'Orientació Laboral de PalmaActiva sense cita prèvia i insciu-te als cursos d'informàtica bàsica a través d'aquest servei. Obert de dilluns a divendres de 9h. a 14h. al C/Socors 22
30-July-2018
Difusió AODL 2018
Nova incorporació d'AODL
03-October-2018
Fira de les Oprotunitas de Marratxí
Dia 20 d'octubre de 10h.a 14h. a la plaça Bartomeu Riera a Es Pont d'Inca.
31-October-2018
Formació gratuïta per a comerciants
Formació gratuïta per a comerciants a Alcúdia el mes de novembre
28-September-2018
I Mostra de Persones Emprenedores a Manacor
Es durà a terme el dia 5 d'octubre de 2018 de 10 a 19 hores a Manacor.
12-March-2019
II Fira de l'Ocupació Marratxí 2019
Es farà el dia 21 de març de 2019 de les 10 a les 18 hores.
28-January-2019
Incentius regionals
Incentius regionals: ajudes a la inversió empresarial per al foment de la activitat econòmica en les zones menys afavorides. Línia d'ajudes específica d'ajudes de caràcter estatal financiada pels PGE encara que poden ser confinançades per el FEDER (PIMES).
01-February-2019
Inscripció per a SOIB PROGRAMES MIXTS CALVIÀ: Brúixola, Estepa, Tramuntanal
Aquests programes combinen formació amb contractació durant 12 mesos i s'impartiran els certificats de professionalitat següents: - En la convocatòria SOIB JOVE Formació i ocupació (de 18 a 30 anys) Brúixola : Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya + Dinamització del temps lliure educatiu infantil i juvenil Estepa: Auxiliar de Conservació i Millora de Monts+ Auxilar d'Aprofitaments forestals - En la convocatòria SOIB 30 Formació i Ocupació (per a majors de 30 anys) Tramuntanal: Auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria + Auxiliar d'agricultura. Adjuntem el link del nostre canal de notícies on trobareu tota la informació relativa a cada un d’ells i l’accés als seus corresponents formularis d' inscripción: http://www.ifoc.es/noticias/
08-October-2018
Jornada: Cooperatives, empreses de futur a Manacor
Jornada informativa que es farà el dia 10 d'octubre de 2018 de les 19h. a les 21h. a l'Aula 1 de l'Espai Na Camel·la.
22-October-2018
Jornades Europees de Comerç i Turisme a Barcelona
Es faran els dies 12 i 13 de novembre de 2018.
18-August-2017
JOVES QUALIFICATS 2017. BOIB 15/07/2017
SOIB JOVE - QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC Convocatòria de subvencions dirigida al Sector Públic Instrumental de la CAIB i a la Universitat de les Illes Balears, per incentivar la contractació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears
31-October-2018
Manacor Tech Vespres Novembre 2018
Tots el sijous de novembre a la sala 1 de l'Espai de Na Camel·la a les 19h.
19-November-2018
Mercat de nadal Felanitx, Portocolom i Cas Concos 2018
Durant el mes de novembre de 2018 us podreu inscriure al mercadet de Nadal que organitzam des de l'Ajuntament de Felanitx els dies 8, 15 i 22 de desembre a Felanitx, 16 de desembre a Cas Concos i 21 de desembre a Portocolom, horari de 15,30 hores a 20,30 hores. És gratuït i hi tenen cabuda tots aquells productes relacionats amb les festes de Nadal, producte artesà, comerç just, associacions i comerç local.
28-September-2018
Mostra d'Artesania a Pollença
Fira de Pollença els dies 9, 10, 11 i 12 de novembre de 2018
12-March-2019
Normes de selecció 13a Fira del Llibre Antic i d'ocasió de mallorca 2019.
Aprovació de les normes de selecció de participació per ocupar un expositor de la 13a Fira del Llibre Antic i d'Ocasió de Mallorca 2019.
10-December-2018
Primer concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca
Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 4 de desembre de 2018 per la qual es convoca primer concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats privades autoritzades i acreditades, per als anys 2019 a 2021.
18-December-2018
Primer concert social del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es convoca el primer concert social del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca.
17-December-2018
Primer concert social del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn inmunològic
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es convoca el primer concert social del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn inmunològic, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discpacitat a Mallorca.
17-December-2018
Primer concert social del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o desenvolupament
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es convoca el primer concert social del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o desenvolupament, inclòs la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat a Mallorca.
17-December-2018
Primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament
Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es convoca el primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclòs la xarxa de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca.
25-January-2019
Proves lliures de novell de determinats idiomes
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de gener de 2019 per la qual es convoquen proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a la'any 2019.
04-February-2019
Seminari "Anàlisi de models de negoci amb la metodologia Business model Canvas"
Seminari que es farà al Parc Bit el dia 6 de febrer de 2019 de 9 a 13h.
26-February-2019
Sessió informativa sobre ajuts d'autoocupació de la Direcció General de Treball
Sessió informativa sobre ajuts d'autoocupació de la Direcció General de Treball que es farà el 7 de març de 2019 a les 18h. al Saló de plens de l'Ajuntament de Capdepera.
07-January-2019
Subencions per desenvolupar projectes de promoció sociocultural destinades a la gent gran
Convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció sociocultural destinats a la gent gran.
04-September-2018
Subvencions a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes
Subvencions a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies 2018
04-September-2018
Subvencions a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes
Subvencions a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies 2018
04-September-2018
Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial
Convocatòria de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic.
07-January-2019
Subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per l'any 2018, subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes
07-January-2019
Subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP, o de baixes emissions
Resolució del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018, per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP, o de baixes emissions.
08-October-2018
Subvencions per a l'edició i difusió d'estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estuis Baleàrics de 3 d'octubre de 2018 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a l'edició i difusió d'estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears per a l'any 2018.
18-December-2018
Subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d'informació, per a l'any 2019.
29-October-2018
Subvencions per a la creació i consolidació d'Agrupacions Empresarials Innovadores i clútrers del coneixement
Resolució de 15 d'octubre de 2018, de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides a la creació i la consolidació d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) i clúters del coneixement de les Illes Balears finançada a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible.
15-October-2018
Subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 4 d'octubre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRIO).
15-October-2018
Subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears.
12-March-2019
Subvencions per a la projecció exterior de la música i els músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears 2019
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 22 de febrer de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l'any 2019.
12-March-2019
Subvencions per a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears 2019
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 22 de febrer de 2019, per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2019.
23-November-2018
Subvencions per a la publicació, edició i difusió
Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 de novembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la publicació, l'edició i la difusió de materials artístics, literaris, audiovisuals i informatius així com resultats de treballs de recerca en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, per als anys 2018-2019.
12-November-2018
Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències.
11-February-2019
Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears 2019
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2019.
07-January-2019
Subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari)
Convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari).
07-January-2019
Subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites empreses i associacions empresarials.
10-September-2018
Subvencions per al foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura
Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, subvencions per al foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura.
01-October-2018
Subvencions per al Programa SOIB 30 Formació i Ocupació
Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB 30 Formació i Ocupació, finançada amb fons de la LXIV Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals (SOIB Programes Mixts per a majors de 30 anys).
12-March-2019
Subvencions per donar suport a la projecció d'arts visuals de les Illes Balears 2019
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 22 de febrer de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2019.
11-February-2019
Subvencions per donar suport a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears 2019
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 5 de febrer de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2019.
26-February-2019
Subvencions per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant el 2019
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 8 de febrer de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l'any 2019.
07-January-2019
Subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2018 i 2019
Resolució de la consellera de Salut per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2018 i 2019.
12-March-2019
Subvencions per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 2019
Aprovació de la convocatòria de subvencions anuals per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca flucial per a l'any 2019.
07-January-2019
Subvencions per establir nous punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics
R3esolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 10 de desembre de 2018, per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega ràpida per a vehicle elèctric dins el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.
26-February-2019
Subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament 2019
Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 19 de febrer de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2019.
28-August-2018
Subvencions per federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzin programes de l'àmbit social
Convocatòria de subvencions per finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzin programes de l'àmbit social
07-January-2019
Subvencions per fomentar la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
Resolució del conseller de Territori, Enerigia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018, per la qual s'aprova mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per fomentar la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
26-February-2019
Subvencions per l'edició de llibres 2019
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 18 de febrer de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a l'edició de llibres en règim de coedició i a l'edició de publicacions que difonen els estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears per a l'any 2019.
04-September-2018
Subvencions Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació
Convocatòria de subvencions per a 2018 Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació.
01-October-2018
Subvencions Programa SOIB Jove Formació i Ocupació
Convocatòria de subvencions Programa SOIB Jove Formació i Ocupació, que pot estar cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa OPeratiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020.
04-September-2018
Subvencions SOIB Dual Sectors Estratègics
Convocatòria de subvencions SOIB Dual Sectors Estratègics per executarun programa de formació dual basat en el règim d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics per al període 2019-2020.
04-September-2018
Subvencions SOIB Dual Vulnerables
Subvencions SOIB Dual Vulnerables per executar un programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social, basada en un règim d'alternança amb l'ocupació en una empresa i l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació, per al 2019-2022
04-September-2018
Subvencions SOIB Itineraris Integrals d'Inserció
Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris Integrals d'Inserció pels exercicis 2019 i 2020, amb el confinançament fins a un màxim de 50% del Fons Social Europeu, en el marx del Programa Operatiu de les Illes Balears per al perióde 2014-2020.
04-September-2018
Subvencions SOIB Jove Itineraris Integrals d'Inserció
Convocatòria de subvencions SOIB Jove Itineraris Integrals d'Inserció pels exercicis 2019-2020, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa OPeratiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.
28-February-2019
Subvencions Talent IB
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 18 de febrer de 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes, i entre aquestes i els territoris de parla catalana.
23-November-2018
Taller creativitat i recerca de feina amb metodologia Lego
Taller gratuït "Creativitat i recerca de feina amb Lego” amb David Torres Mota a PalmaActiva Dimecres 12/desembre 09:00-14:00h.
17-September-2018
Taller: "Prototipando tu proyecto de vida, negocios y comunidad"
Taller, d'economia social, interactiu amb Christer Sodeberg a PalmaActiva durant l'octubre 2018
05-November-2018
Teatre de barra a Marratxí
Teatre de barra a Marratxí el dia 16 de novembre de 2018
25-September-2018
Xerrada Seguretat Social 2018
Xerrada informativa a Manacor el dia 3 d'octubre de 2018 a les 19 hores.
04-October-2018
XI Fira de les Oportunitats a la Colònia de Sant Jordi
Fira de les Oportunitats a la Colònia de Sant Jordi el dia 12 d'octubre de les 10h a les 21h.
06-August-2018
XXI Fira de Setembre 16/09/2018 Manacor
Fira de Setembre a Manacor de producte balear i ecològic.